Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları


SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

     Kaygı genelde,kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren aşırı uyarılmışlık durumudur.

     Sınav Kaygısı,sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan, yoğun kaygı, sınav kaygısı diye ifade edilir. Normal düzeydeki bir kaygı kişiye, istek duyma, karar alma, alınan kararlar doğrultusunda enerji üretme ve enerjiyi kullanarak performansını yükseltme açısından yardımcı olur. Ancak yaşanan kaygı çok yoğun ise, kişinin enerjisini verimli bir biçimde kullanmasını, dikkatini ve gücünü yapacağı işe yönlendirmesini engeller. Kişi potansiyelini tümüyle kullanamaz ve istenen performans düzeyine erişemez.

  Sınav Kaygısı yaşayan öğrenciler, çalışmalarını planlamakta, doğru düşünmekte, konsantre olmakta ve çalıştığı konuları hatırlamakta güçlük yaşarlar.

   Sınav Kaygısı Etkileri
• Öğrenilen  bilgilerin aktarılmasında güçlük yaşanması
• Okuduğunu anlama ve düşüncelerini düzenlemede zorluklar
• Dikkatte azalma, dikkatin sınavın içeriğine değil sınava bağlı olarak yaşanan başka
 olaylara odaklanması,      
• Zihinsel becerilerin zayıflaması, bilgilerin hatırlanmasını  engellemesi     
• Mide bulantısı. baş ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkması gibi…

Sınav Kaygısıyla Baş Etmek
• Çalışma  stratejisini belirleyin, zamanınızı düzenleyin, sorumluluk alın ve hazırladığınız programa uyun.
• Çalışma zamanı geldiğinde ÇALIŞIN; ertelemeyin, programınızı değiştirmeyin ve çalışmamak için bahaneler yaratmayın.
• Hazırladığınız çalışma planına uyarak çalışmalarınızı gözden geçirin, yemek, uyku ve rahatlamak için zamanını planladığınız yönde kullanın.
• Sınavlarınız başlamadan en az iki hafta önce çalışma programınızı hazırlayın
• Programınızda sosyal etkinliklere ders aralarında molalara yer verin.
• Programınızda kendiniz için ayırdığınız zamanı, dersleri ve sınavları düşünerek
geçirmeyin